If the Winds Come – Jason Dewinetz

Wydane przez Greenboathouse Press (2023). Technika Bradel. Aplikacja dotykowa przechodząca przez oprawę. Pudełko płócienne rozkładane, wyklejone zamszem. Z tłoczonym szyldzikiem na grzbiecie.