Od kilkunastu dni dostępny jest pierwszy numer drukowanej wersji biuletynu Stowarzyszenia Introligatorów Polskich – Introligator Polski. Na stronie internetowej SIP zainteresowani znajdą wszystkie informacje dotyczące tego wydawnictwa.